ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
26-28 ตุลาคม 2561 พบกับธรรมปัญญาพัฒนาชีวิต โดย กองทัพธรรมลูกศิษย์หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
19-23 ธันวาคม 2561 พบกับ พระอาจารย์ครรชิต ครอส รู้ตื่น และเบิกบานกับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
8-13 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ครอสอบรมภาวนา "ทงเลน เพื่อลดอัตตา"
วันที่่ 20-27 ตุลาคม 2560 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย พระพุทธยานันทภิกขุ
วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ปรับเปลี่ยนตารางอบรมธรรมปัญญา ปี 2560 ณ วันที่่ 20/08/2560
ปรับเปลี่ยนตารางอบรมธรรมปัญญา ปี 2560 ล่าสุด
กำหนดการปรับเปลี่ยน อบรมธรรมปัญญา ประจำปี 2560
ปฏิทินอบรมธรรมปัญญาพัฒนาชีวิต ปี 2560