ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ครอสอบรมภาวนา "ทงเลน เพื่อลดอัตตา"
วันที่่ 20-27 ตุลาคม 2560 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย พระพุทธยานันทภิกขุ
วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ปรับเปลี่ยนตารางอบรมธรรมปัญญา ปี 2560 ณ วันที่่ 20/08/2560
ปรับเปลี่ยนตารางอบรมธรรมปัญญา ปี 2560 ล่าสุด
กำหนดการปรับเปลี่ยน อบรมธรรมปัญญา ประจำปี 2560
ปฏิทินอบรมธรรมปัญญาพัฒนาชีวิต ปี 2560
คอร์ส อบรม/ภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต”
คอร์สอบรมพื้นฐานการภาวนา 2 วัน แบบไปเช้าเย็นกลับ สำหรับชาวเชียงใหม่
อบรมธรรมะ แบบเคลื่อนไหว 23-29 มิถุนายน2559 วิปัสสนาจารย์ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท