ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
อบรมธรรมะ แบบมัคคานุคา 8-12 มิถุนายน2559 โดย อจ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ปฏิทิน "อบรมธรรมปัญญา ปี 2559" พร้อมใบสมัคร
เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 9-11 ธ.ค.58 เป็น 3-9 ธ.ค.58
ขอยกเลิกการอบรมระหว่าง 27-29 พฤศจิกายน 2558
โครงการมัคค์น้อยขอปิดรับสมัครแล้วนะคะเนื่องจากเต็มจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิทินกำหนดการอบรมธรรมปัญญา ปี2558 (แจ้งสถานที่เดือน ก.พ.และมี.ค.2558)
โครงการมัคค์น้อย (มัคค์น้อยสัญจร เชียงใหม่) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558
ปฏิทินอบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต ปี 2558
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาอบรมธรรมปัญญา (เดือนตุลาคม 57 งด และ เปลี่ยนวันอบรมเดือนธันวาคม 57)
"เลื่อน" ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพนักบวช จาก 7-10 มิ.ย.57 เป็น 5-8 ก.ค.57