ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
คอร์ส อบรม/ภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต”
คอร์สอบรมพื้นฐานการภาวนา 2 วัน แบบไปเช้าเย็นกลับ สำหรับชาวเชียงใหม่
อบรมธรรมะ แบบเคลื่อนไหว 23-29 มิถุนายน2559 วิปัสสนาจารย์ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
อบรมธรรมะ แบบมัคคานุคา 8-12 มิถุนายน2559 โดย อจ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ปฏิทิน "อบรมธรรมปัญญา ปี 2559" พร้อมใบสมัคร
เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 9-11 ธ.ค.58 เป็น 3-9 ธ.ค.58
ขอยกเลิกการอบรมระหว่าง 27-29 พฤศจิกายน 2558
โครงการมัคค์น้อยขอปิดรับสมัครแล้วนะคะเนื่องจากเต็มจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิทินกำหนดการอบรมธรรมปัญญา ปี2558 (แจ้งสถานที่เดือน ก.พ.และมี.ค.2558)
โครงการมัคค์น้อย (มัคค์น้อยสัญจร เชียงใหม่) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558