ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
พบกับ "ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพสำหนับนักบวช" รุ่นที่ 3 7-10 มิ.ย.57
พบกับ มัคคานุคาเข้ม ได้ที่ สวนพันดาว ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2557
พบกับ "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติปี "57" รุ่นที่ 1" 16-22 มีนาคม 2557
ส่งท้ายปีเก่า น้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2557
ล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับ นักบวช 1-4 กุมภาพันธ์ 2554
ล่าสุดกับสมดุลชีวิตและสุขภาพ 13-17 มกราคม 2556
กิจกรรมล้างพิษตับให้กับนักบวช รุ่นที่ 1 กับค่ายปัญญสุขสวนพันดาว
ปฏิทินอบรมธรรมปัญญา 2557 พร้อมใบสมัคร
ปัญญสุขร่วมกับสวนพันดาวจัดค่ายล้างพิษตับ "ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย"
กำหนดการ "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ" ตื่นรู้ที่กลางใจ