ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
ปฏิทินอบรมธรรมปัญญา 2557 พร้อมใบสมัคร
ปัญญสุขร่วมกับสวนพันดาวจัดค่ายล้างพิษตับ "ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย"
กำหนดการ "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ" ตื่นรู้ที่กลางใจ
เพิ่มเติมใบสมัคร เชิญชวนผู้สนใจใฝ่ธรรม "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ"
เชิญชวนผู้สนใจใฝ่ธรรม "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ"
"อาบน้ำให้แม่" สำหรับผู้ที่ยังมีแม่
กิจกรรม อบรมธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต รุ่น 53 "เส้นทางแห่งธรรม คือ เส้นทางแห่งปัญญา"
กิจกรรมธรรมปัญญา รุ่น 52 ราชภัฏเชียงใหม่ไขประตูใจ สู่เส้นทางแห่งธรรม
กำหนดการอบรมธรรมปัญญา ส่งท้ายก่อนเข้าพรรษา ปี 2566
ตารางกิจกรรม อบรมธรรมปัญญา ฉบับแก้ไข