ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
เพิ่มเติมใบสมัคร เชิญชวนผู้สนใจใฝ่ธรรม "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ"
เชิญชวนผู้สนใจใฝ่ธรรม "โครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ"
"อาบน้ำให้แม่" สำหรับผู้ที่ยังมีแม่
กิจกรรม อบรมธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต รุ่น 53 "เส้นทางแห่งธรรม คือ เส้นทางแห่งปัญญา"
กิจกรรมธรรมปัญญา รุ่น 52 ราชภัฏเชียงใหม่ไขประตูใจ สู่เส้นทางแห่งธรรม
กำหนดการอบรมธรรมปัญญา ส่งท้ายก่อนเข้าพรรษา ปี 2566
ตารางกิจกรรม อบรมธรรมปัญญา ฉบับแก้ไข
กิจกรรมอบรมธรรมปัญญา รุ่น 51 บุญนำพาให้มาพับกันวันวิสาขบูชา
กิจกรรมอบรมธรรมปัญญา รุ่น 50 สุขแท้ในเรือนธรรม
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการอบรมล่าุด