ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสวนพันดาว
ประกาศและข่าวกัลยาณมิตรทุกท่าน ครอสธรรมปัญญา 23-25 พ.ย.55 เต็มแล้วคะ
แก้ไขตารางอบรมธรรมปัญญา ปี 2555-2556
พบกับ Re-Union เชียงใหม่ 3-7 พฤษภาคม 2555 นี้
กำหนดการอบรม "ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต" ณ สวนพันดาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สุขกาย สุขใจ วันงาม" ณ สวนพันดาว ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต" (กำหนดการอบรมปี 2554 และ 2555)
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม "สุขกาย สุขใจ วัยงาม" ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 2554
สวนพันดาวขอเชิญร่วม กิจกรรม "สุขกาย สุขใจ วัยงาม"
สวนพันดาว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเจริญสติเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 6
สวนพันดาวขอเชิญร่วมอบรม โครงการ "สุขกาย สุขใจ วัยงาม"