สนใจติดต่อสวนพันดาว

คุณทัศนีย์ สุวานิชวงศ์
โทรศัพท์ : 053-247422
มือถือ : 081-9615617
Email : pundao1@hotmail.com

ที่ตั้งสวนพันดาว : บ้านป่ากล้วย ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่เดินทางไปสวนพันดาว