กิจกรรมแนะนำ
โครงการ ธรรมปัญญา
สุขกาย สุขใจ วัยงาม
โครงการผัสสะ บริสุทธิ์
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
โครงการพัฒนาบุญ อุดหนุนกุศล
ปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ


ธรรมปฏิบัติ ระยะเวลา ใบสมัคร
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 18 มกราคม 2013
ถึง
20 มกราคม 2013
- สุขกาย สุขใจวัยงาม 23 มกราคม 2013
ถึง
27 มกราคม 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 22 กุมภาพันธ์ 2013
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 29 มีนาคม 2013
ถึง
31 มีนาคม 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 26 เมษายน 2013
ถึง
28 เมษายน 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 24 พฤษภาคม 2013
ถึง
26 พฤษภาคม 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 28 มิถุนายน 2013
ถึง
30 มิถุนายน 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 25 ตุลาคม 2013
ถึง
27 ตุลาคม 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 29 พฤศจิกายน 2013
ถึง
1 ธันวาคม 2013
- ธรรมปัญญา สัมมาทิฏฐิ ของ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ 28 ธันวาคม 2013
ถึง
31 ธันวาคม 2013