กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ส อบรม/ภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต”

คอร์ส อบรม/ภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต”


วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (3 วัน 2 คืน)
ณ สวนพันดาว เชียงใหม่
จัดโดย มูลนิธิพันดาราและสวนพันดาว


                  ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดกลัว ไม่เศร้าเสียใจจากการยึดติด ผูกพัน ไม่น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรือเคืองแค้นผู้ใด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กายค่อยๆ หมดพละกำลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะยิ่งเสื่อมถอย ดิ่งลึกไปในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเลในยามค่ำคืน เวลาสุดท้ายมีผลต่อการเดินทางต่อของจิต เราจึงต้องพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้ที่กำลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ และมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในคุรุอาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นควรจะละมุนละม่อม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เพราะในขณะนั้นผู้กำลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุยกับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าดูภายนอกเขาจะรับรู้หรือไม่ แต่ดวงจิตเขายังคงอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคำเตือนให้นึกถึงคุรุอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่ว้าเหว่ มีกำลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะใหม่ที่เรียกว่า "บาร์โด" หรือ "อันตรภพ" ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องความตาย การตาย และการเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝน วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลเพื่อสุขภาพกาย-ใจรูปแบบการอบรม บรรยาย สนทนาธรรม กิจกรรมกลุ่ม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตราแห่งความกรุณา สวดมนต์ ถวายดวงประทีป อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ


อาจารย์ผู้นำภาวนา- อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพันดารา ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน

- อาจารย์มิว เยินเต็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี


อาหาร
อาหาร 3 มื้อ (มังสวิรัติ) / มีเครื่องดื่มและของว่างระหว่างมื้อบริการ


ที่พัก
สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ลักษณะที่พัก มีตั้งแต่ห้องรวม 2 คนขึ้นไป
(ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ขอพิจารณาให้กับผู้ที่สมัครก่อนและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรก)


การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ ใส่สบายเพื่อให้สามารถร่วมกราบและนั่งสมาธิได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว


การเดินทางไปสวนพันดาว
- รถส่วนตัว ท่านสามารถเดินทางไปด้วยตนเองตามแผนที่ของสวนพันดาว
- ผู้ประสงค์จะเดินทางทางรถ (สี่ล้อแดง) ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้ มีค่ารถไป-กลับ ท่านละ 200 บาท
จุดนัดหมายขึ้น และลงรถบริเวณด้านข้าง ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เวลานัดหมาย 16.00 น. (18/11/2559)
กำหนดการอบรม/ภาวนา
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
15.00 -17.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ สวนพันดาว เก็บสัมภาระ
17.30 น. แนะนำคอร์สภาวนา กิจกรรม “เจ็ดวันสุดท้ายของชีวิต”
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. บาร์โด สภาวะก่อนและหลังความตาย
20.30 น. ทำวัตรเย็น นิทานก่อนนอน

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
6.15 น. ทำสมาธิสู่ความว่างและกระจ่างของจิต กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. ทำวัตรเช้า ฝึกสมาธิตุกลุง
8.15 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งการตาย การแตกสลายของธาตุ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้กำลังจะจากไป
15.30 น. พัก
16.00 น. บาร์โดแห่งความเป็นธรรมดา สมาธิ มนตราแห่งความกรุณา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ทำวัตรเย็น สวดบทรัตนมาลัย อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน
20.45 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
6.15 น. ทำสมาธิสู่ความว่างและกระจ่างของจิต กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. ทำวัตรเช้า ฝึกสมาธิตุกลุง
8.15 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งชีวิต เทคนิคการเตรียมจิตระยะสุดท้าย แบ่งปันประสบการณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


บริจาคร่วมกิจกรรม/ ร่วมเป็นเจ้าภาพคอร์สภาวนา

ผู้สนใจร่วมปฏิบัติ กรุณาโอนค่าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร น้ำ ไฟ และเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมปฏิบัติได้แต่มีจิตศรัทธาสนับสนุนการจัดคอร์สภาวนาสามารถร่วมบุญตามจิตศรัทธา ทั้งนี้ รายได้จากการจัดคอร์สหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างพระศานติ ตารามหาสถูป


บริจาคผ่านบัญชีธนาคารโดย โอนปัจจัยไปที่ บัญชี (ออมทรัพย์) มูลนิธิพันดารา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-2-66998-9
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 924-0-05512-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 052-0-02254-8
หลังโอนปัจจัยแล้ว กรุณาส่งสลิปการโอนให้มูลนิธิฯ ที่ 1000tara@gmail.com


การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com หรือ www.facebook.com/1000tara
เชียงใหม่ : 089 701 2101 คุณมนัสศิริ, 086 910 4050 คุณสุภัทรีบาร์โด1-2016.jpg
2016-9-1 23:48


บาร์โด2-2016.jpg
2016-9-1 23:48บาร์โด3-2016.jpg
2016-9-1 23:48บาร์โด4-2016.jpg
2016-9-1 23:48บาร์โด5-2016.jpg
2016-9-1 23:48
Design Homepage & Script by Sarawoot Chaiwong

กลับไปยังรายบอร์ด
Bookmark me Follow us Become a fan